Co warto wiedzieć o austriackim rynku pracy?

Austria to znacznie mniejszy kraj niż Niemcy, więc i ofert pracy jest mniej. Jednak specjaliści w konkretnych branżach nie będą mieli problemu z zatrudnieniem: ślusarze, elektrycy, spawacze, monterzy specjalistycznych urządzeń, operatorzy, stolarze.

co-warto-wiedziec-o-austriackim-rynku-pracy1 Co warto wiedzieć o austriackim rynku pracy? praca w niemczech

Formalności po przyjeździe
W Austrii istnieje obowiązek meldunkowy. W ciągu trzech dni od przyjazdu należy zameldować się w urzędzie miasta lub gminy. Aby uzyskać zameldowanie, trzeba wypełnić formularz oraz okazać paszport lub dowód osobisty. Za niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi grzywna. Wyjeżdżając z Austrii, trzeba się z kolei wymeldować.

 

Formalności przy podejmowaniu pracy
Umowę o pracę można zawrzeć na okres próbny (zazwyczaj 1 miesiąc), na czas określony lub na czas nieokreślony. Z chwilą podjęcia pracy u danego pracodawcy należy otrzymać umowę o pracę na piśmie lub domagać się wydania karty pracy, która poświadcza zatrudnienie i określa najważniejsze uprawnienia i obowiązki wynikające z umowy. Karta nie jest wydawana, jeśli stosunek pracy jest krótszy niż 1 miesiąc.

 

Podatki
Każda osoba pracująca na terenie Austrii musi wyrobić sobie kartę podatkową, a następnie przekazać ją swojemu pracodawcy. Pracodawca według tej karty potrąca podatek od płac i odprowadza go do urzędu skarbowego. Stawka podatku PIT przy dochodach rocznych do 25 tys. euro wynosi 36,5 proc.

 

Ubezpieczenie społeczne
W Austrii każdy pracownik legalnie zatrudniony podlega powszechnemu ubezpieczeniu społecznemu. W celu uzyskania prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy okazać kartę meldunkową pracodawcy, który zgłasza ją w lokalnej kasie chorych. Obie strony – zarówno pracodawca, jak i pracobiorca – są zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Ile można zarobić
W Austrii nie ma ustawowo określonej płacy minimalnej. Przed zbyt niskimi wynagrodzeniami chronią branżowe i zakładowe umowy zbiorowe pracy. Do wynagrodzenia pracownicy otrzymują dodatek urlopowy (tzw. 13. pensję) oraz tzw. 14. pensję z okazji świąt Bożego Narodzenia w wysokości miesięcznego wynagrodzenia.