Co warto wiedzieć o niemieckim rynku pracy?

Dlaczego szukamy pracy Niemczech? Powody są oczywiste: odległość i zarobki, a także możliwość regularnego odwiedzania bliskich. Niemieccy pracodawcy cenią specjalistów z Polski. Elektrycy, hydraulicy, spawacze, stolarze, malarze, mechanicy czy budowlańcy nie mają problemu ze znalezieniem pracy.

co-warto-wiedziec-o-niemieckim-rynku-pracy1 Co warto wiedzieć o niemieckim rynku pracy? praca w niemczech

Formalności po przyjeździe
W Niemczech istnieje obowiązek meldunkowy. Należy zameldować się w ciągu 7 dni (w niektórych landach 14) od przyjazdu w urzędzie meldunkowym. We właściwym urzędzie skarbowym należy wystąpić o wydanie zastępczego zaświadczenia w sprawie karty podatkowej, a także założyć konto bankowe, na które będzie przelewane wynagrodzenie. Za jego pośrednictwem uiszcza się też opłaty, takie jak czynsz za mieszkanie czy media.

 

Ubezpieczenia społeczne
Jeżeli pracownik mieszka w Polsce, a wyjeżdża do pracy w Niemczech, to należy ustalić, w którym kraju będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Z reguły pracownik podlega ubezpieczeniom w tym państwie, w którym pracuje, nawet jeżeli siedziba pracodawcy oraz jego miejsce zamieszkania znajdują się w innym państwie.

 

Formalności przy podejmowaniu pracy.
W Niemczech występują podobne rodzaje umów o pracę jak w Polsce, w podobny też sposób definiuje się pojęcie pracownika i stosunku pracy. W ciągu miesiąca od zawarcia umowy pracodawca ma obowiązek sporządzić, podpisać i przedłożyć pracownikowi dokument z najważniejszymi okolicznościami zawartej umowy o pracę.

 

Podatki w Niemczech
Wysokość obciążeń podatkowych zależy od klasy podatkowej, do której ze względu na swoją sytuację osobistą (małżonek, dzieci) zostanie zakwalifikowany pracownik.
Urząd skarbowy, do którego zostanie złożona deklaracja podatkowa, wydaje decyzję ustalającą wymiar podatku. Pracownik może odliczyć koszty uzyskania przychodu, w tym m.in. wydatki na dojazd do pracy.
W Niemczech występuje też kwota wolna od podatku z tytułu wychowywania dzieci. W zamian za ulgę podatkową podatnik może otrzymać zasiłek rodzinny.

 

Ile można zarobić
Z początkiem stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa, która podniosła gwarantowaną stawkę minimalną za godzinę pracy. Choć specjaliści, którzy posiadają stosowne dla swojego zawodu uprawnienia, zarabiają więcej już na starcie. Niejednokrotnie otrzymują oni diety za każdy przepracowany dzień.